Geschiedenis

Wij zijn een gereformeerde kerk. Onze gemeente staat in de protestantse traditie van de Reformatie (16e eeuw). Het belangrijkste kenmerk van een gereformeerde kerk is, dat we Jezus Christus en zijn Woord centraal stellen. We bestuderen samen Gods Woord: de Bijbel. Door de Bijbel leren we God kennen als onze Redder in Christus. Het is telkens weer spannend om te zien wat God ons vandaag te zeggen heeft. We willen niet zomaar iets over God bedenken, maar ontdekken wat de Bijbel over Hem vertelt. Steeds moeten we terug naar de Bijbel om te lezen wie God is en wat Hij van ons verwacht. We vieren samen het Heilig Avondmaal. Hierin gedenken we de verlossing van de zonde door het offer van Christus aan het kruis. Ook herken je een gereformeerde kerk aan de kinderdoop. Onze kinderen krijgen door de doop het teken van Gods liefde mee.

GKV

Onze gemeente maakt deel uit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Dit kerkverband wordt gevormd door ruim 250 kerkelijke gemeenten verspreid over Nederland. De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt weten zich met elkaar verbonden door het geloof in God. Omdat we samen bij God en Jezus Christus horen, willen we ook bij elkaar horen. Die verbondenheid in geloof hebben we uitgesproken in onze belijdenissen.

Voor meer informatie kunt u op onderstaande linken klikken.

http://www.gkv.nl/kennismaken/gereformeerd-vrijgemaakt/hoezo-gereformeerd/

www.gkv.nl/kennismaken/gereformeerd-vrijgemaakt/hoezo-vrijgemaakt/